Sommarmarknad 2024

Marknadsdagen Fredag den 28/6 mellan 10-16.

Marknadsafton: T
orsdag den 27/6 mellan kl. 17-21.       
Lasse Trofast orkester spelar.

        OBS!  Deltager Du enbart på fredagen kan Du INTE inta Din plats torsdagen mellan 16 och 21 .30!