Sommarmarknad 2024

Marknadsdagen Fredag den 28/6 mellan 10-16.

Marknadsafton: T
orsdag den 27/6 mellan kl. 17-21.       
Lasse Trofast orkester spelar.

        OBS!  Deltager Du enbart på fredagen kan Du INTE inta Din plats torsdagen mellan 16 och 21 .30! 

        Sista anmälningsdagen är den 30. April, därefter fördelas icke bokade platser till andra sökande.