Priser

Priserna gäller för 2024 och inkluderar även Marknadsaftonen på Sommarmarknaden.

Platsdjup med bil bakom max 5 m!

Förskottsbetalning krävs alltid! 

 Ej betalda platser efter förfallodagen är inte garanterade och fördelas till andra sökande!

Priserna här gäller enbart vid förskottsbetalning. 

Vid senare bet. tillkommer även en adm. avgift på 200kr.

   * Priset för en bod är just nu sänkt från 300 kr till 100 kr.

1:a 3-meter

450 kr

Följande 3 meter

350 kr

El enfas/ 230V

100 kr

El 16A

500 kr

Marknadsbod 

ca. 3 m bred, ca. 1,5 m djup, byggda 1781

* 100 kr


El ingår aldrig, utan måste alltid bokas separat enligt prislistan.