Priser

Priserna gäller för 2024 och inkluderar även Marknadsaftonen på Sommarmarknaden.

Platsdjup med bil bakom max 5 m!

Förskottsbetalning krävs alltid! 

 Ej betalda platser efter förfallodagen är inte garanterade!

           Priserna här gäller enbart vid förskottsbetalning. 

Vid senare bet. tillkommer även en adm. avgift på 200kr.

   * Priset för en bod är just nu sänkt från 300 kr till 100 kr.

1:a 3-meter

450 kr

Följande 3 meter

350 kr

El enfas/ 230V

100 kr

El 16A

500 kr

Marknadsbod 

ca. 3 m bred, ca. 1,5 m djup, byggda 1781

* 100 kr


El ingår aldrig, utan måste alltid bokas separat enligt prislistan.