Priser

Priserna gäller för 2023 och inkluderar även Marknadsaftonen på Sommarmarknaden.

                Platsdjup med bil bakom <5,0m!

Förskottsbetalning krävs alltid! 

           Priserna här gäller enbart vid förskottsbetalning.             Vid senare bet. tillkommer även en adm. avgift på 200kr.

   * Priset för en bod är just nu sänkt från 300 kr till 100 kr.

1:a 3-meter

450 kr

Följande 3 meter

350 kr

El enfas/ 230V

100 kr

El 16A

500 kr

Marknadsbod 

ca. 3 m bred, ca. 1,5 m djup

* 100 kr


El ingår aldrig, utan måste alltid bokas separat enligt prislistan.